Motorpower Ke kostelu 1 Třebotov, CZ 25226

Měření výkonu MAHA 4×4

Měření výkonu na  válcové zkušebně  MAHA LPS 3000 4×4

Reference pro zařízení

Nabízíme Vám změření výkonu vašeho vozidla včetně 4×4 na jednom z nejlepších zařízení, jaká se v naší republice nacházejí.

Cena za měření /brždění/:

1. při úpravě vozidla                    před a po úpravě v ceně

2. změření výkonu                       2400,- Kč    2904,- Kč včetně 21% DPH

V ceně jsou dvě měření,  zbytek je na dohodě. Měření výkonu je na vlastní odpovědnost zákazníka, neručíme a ani nemůžeme za stav bržděného vozidla. Vozidla v nepřípustném technickém stavu nepřijímáme. Doplňkové měření , např. po úpravě cizí firmou, pokud je úprava řešena ihned, je zpoplatněno částkou 900,-  + DPH

Právní ujednání.
Zákazník souhlasí se zásahem do sw řídící jednotky motoru, převodovky,
a je si vědom rizik spojených s případnými úpravami i s riziky měření na brzdě.
Úpravce SGS s.r.o. nemůže zaručit,že odhalí všechny případné technické nedostatky na voze.
Přečtením a přistoupením k úpravě, či k měření vstupuje toto v platnost.

Válcová funkční a výkonová zkušebna pro osobní vozidla  a  pro osobní vozidla s pohonem 4×4

Technická specifikace:

 • PC řízení válcové zkušebny výkonu, ukládání databank měření
 • zobrazení na  monitoru
 • Možnosti měření na LPS 3000:
 • kontinuální měření (měření výkonu motoru při konstantním zrychlení)
 • diskrétní měření (měření výkonu motoru v definovaných intervalech rychlosti nebo otáček)
 • test tachometru
 • měření elasticity (zrychlení z určité rychlosti na daný převodový stupeň)
 • stanovení rotačních setrvačných hmot 2. dojezdovou zkouškou
 • zobrazení otáček motoru, rychlosti vozidla a teploty oleje během měření
 • bohaté možnosti měření dalších hodnot (tlaky, teploty, údaje z OBD (opce))
 • možnost grafického zobrazení dalších tří naměřených veličin
 • přesné zobrazení kterékoliv hodnoty z grafu pomocí kurzoru
 • 5-ti násobný zoom k jednoduššímu a přesnějšímu vyhodnocení měřených hodnot
 • optické upozornění, překročí-li některá z hodnot zvolenou hraniční hodnotu
 • možnost vpisovat vlastní poznámky k textu a textových polí do grafu
 • převod jednotek (kW/k/BHP…)
 • stopky k měření zrychlení mezi jednotlivými hodnotami rychlostí
 • Simulace zatěžování:
 • konstantní tažná síla (simulace horského výjezdu)
 • konstantní rychlost
 • konstantní otáčky
 • jízdní simulace (možnost stanovení jízdních odporů jízdní zkouškou na reálné trase, kterou je potom možné simulovat na válcové zkušebně výkonu)
 • jízdní cykly
 • možnost ukládání dat do databank (naměřené hodnoty, údaje o typech vozidel, údaje o zákaznících, jízdních simulací a cyklu)
 • export dat do jiných programů
 • analyzátor výfukových plynů MGT 5
 • opacimetr výfukových plynů MDO 2
 • spotřeboměr (Krupp/AIC)
 • brzda na principu vířivých proudů zn TELMA….nej co existuje pro tento typ

Technické parametry:

Parametr                               Hodnota

výkon na kolech                   0 – 600 kW
max. zatížení nápravy         2,6 t
hmotnost jednotky              1200 kg
rozchod válců                       2400-3400
průměr válců                        318 mm
vzdálenost os válců             540 mm
nejmenší možný průměr kol automobilu     12″